Nákup pro dobrou věc v COOP Ternu Tábor

Nakupte od 3. 5. do 4. 6. 2023 vybrané položky a my z každého prodaného kusu věnujeme 1 Kč na konto organizace Cheiron Tábor, o.p.s., která pomáhá v našem regionu. 

„Organizace Cheiron Tábor je jedním z předních poskytovatelů sociálních služeb na Táborsku, která pracuje s dětmi, mládeží, rodinami i celými komunitami. Dětem a mládeži poskytuje bezpečné prostředí a podporu sociálních pracovníků v nízkoprahových klubech, s rodinami řeší vše od finančních problémů, problémů s bydlením nebo s výchovou dětí a v komunitách hledá zdroje, jak si mohou jednotliví členové vzájemně vypomoct vlastními silami. Pořádá také různé kulturní a osvětové akce s cílem seznámit veřejnost s celospolečenskými problémy. A to vše už více než 25 let.“

Pojďte s námi podpořit dobrou věc svým nákupem 😀

Tradiční a kvalitní lahůdky

z vlastní výrobny k dostání v našich prodejnách