Pro členy

Informační deska:

Členské vztahy – ústředí Jednoty, OD Tábor, Budějovická 1413, budova B, 2. patro – úřední hodiny: úterý a středa 7:30-15:00 hod.

Věrnostní program členů Jednoty, OD Tábor:

Jednota, OD Tábor nabízí svým členům věrnostní program – slevu z nákupu ve výši 1%. 

Pravidla pro členský věrnostní program:

  • Tento věrnostní program je poskytován členům Jednoty, OD Tábor.
  • Člen má nárok na aktivaci 1 ks karty věrnostního programu. Je povinen vyplnit údaje na přihlašovacím formuláři pravdivě a čitelně, jinak nemůže být zaručena správná evidence člena a karty věrnostního programu.
  • Člen je oprávněn používat kartu věrnostního programu při nákupu ve všech prodejnách Jednoty, OD Tábor.
  • Aktivace EAN karty je zdarma. V případě ztráty karty má člen možnost požádat o aktivaci nové za poplatek 50,- Kč (údaje o finančním kontu ani kreditu se při ztrátě nemění). V případě mechanického poškození karty za podmínky vrácení původní znehodnocené EAN karty bude členovi vystavena nová karta za poplatek 50,- Kč.
  • Za případné škody vzniklé v důsledku zneužití karty neoprávněnou osobou nese odpovědnost výlučně člen.
  • Člen podpisem přihlašovacího formuláře uděluje obchodnímu družstvu Jednota Tábor po dobu trvání jeho členství souhlas se zpracováváním uvedených osobních údajů za účelem poskytování členských výhod.
  • Využívání věrnostního programu prostřednictvím EAN karty je zpracováváno a evidováno v souladu s členskou evidencí.
 • Jednota, OD Tábor je oprávněna jednostranně změnit podmínky věrnostního programu členů, aniž by měla povinnost takovou změnu členovi přímo oznamovat, je však povinna seznámit členy s takovými změnami vhodnou formou.

Jak člen EAN kartu používá v praxi:ClenskaKarta

  • Při každém nákupu, před jehož placením člen předloží na pokladně zákaznickou kartu, bude do jeho finančního konta připsána částka hodnoty nákupu. Po přesáhnutí hodnoty finančního konta ve výši 5 000,- Kč bude připsána do kreditu částka 1% z finančního konta a finanční konto bude vynulováno (připsaná částka bude vidět až na účtence z následujícího nákupu!). Připisování částky do kreditu se nevztahuje na dobíjení mobilních telefonů, nákup cigaret, pohyb vratných obalů a zapůjčení výčepního zařízení.
 • Při platbě nákupu získaným kreditem se vybíraná částka odečte z celkové hodnoty nákupu. Člen sám rozhodne, kdy si celkovou hodnotu slevy nebo její část vybere.
  Při ukončení členství v Jednotě, OD Tábor má člen povinnost EAN kartu vrátit, neboť vypovězením členství ztrácí členské výhody poskytované věrnostním programem. Zároveň bude provedena blokace EAN karty.

Co má člen udělat, aby dostal EAN kartu?

 • O vydání EAN karty požádá člen sám na prodejně. Tiskopis na vydání karty věrnostního programu je také součástí této webové stránky.

Tradiční a kvalitní lahůdky

z vlastní výrobny k dostání v našich prodejnách