Kontakty

Jednota, obchodní družstvo Tábor
Budějovická 1413
390 02  Tábor
IČ: 00031925
DIČ: CZ00031925
Telefon: 381 406 811
E-mail: sekretariat@jednota-tabor.cz

Funkce Jméno Telefon                    E-mail
Útvar předsedy
Předseda představenstva
Sechovec Vít, Ing. 381 406 827 predseda@jednota-tabor.cz  vit.sechovec@jednota-tabor.cz
Sekretariát předsedy představenstva
Lutovská Jana 381 406 827 jana.lutovska@jednota-tabor.cz
Ekonomický odbor
Vedoucí ekonomického odboru Vnoučková Jana, Ing.
381 406 833 jana.vnouckova@jednota-tabor.cz 
Personalistka
Nováková Irena
381 406 837 irena.novakova@jednota-tabor.cz
Vedoucí mzdové účtárny Samcová Markéta 381 406 821 marketa.samcova@jednota-tabor.cz 
Mzdová účtárna Sosnová Jana 381 406 812 jana.sosnova@jednota-tabor.cz
Hlavní účetní, členské vztahy
Přívozníková Štěpánka, Ing. 381 406 829 stepanka.privoznikova@jednota-tabor.cz 
Finanční účtárna, evidence majetku Košťáková Irena 381 406 839 irena.kostakova@jednota-tabor.cz 
Bankovní a pokladní operace Šimková Martina   381 406 815 martina.simkova@jednota-tabor.cz 
Pokladní Kajdová Kateřina 381 406 841 katerina.kajdova@jednota-tabor.cz 
Provozní účtárna prodejen Hošková Jana 381 406 820 jana.hoskova@jednota-tabor.cz 
Likvidace faktur Blažková Eva 381 406 818 eva.blazkova@jednota-tabor.cz 
Likvidace faktur Oláhová Šárka
381 406 840 sarka.olahova@jednota-tabor.cz 
Inventury Holubová Jaroslava 739 632 251
jaroslava.holubova@jednota-tabor.cz 
Obchodně provozní odbor
Vedoucí obchodně provozního odboru
Šteflíček Martin
602 435 211 martin.steflicek@jednota-tabor.cz
Vedoucí provozního oddělení Kovářová Veronika 739 632 250
veronika.kovarova@jednota-tabor.cz
Vedoucí obchodního oddělení a marketingu Bílková Iva 381 406 816 iva.bilkova@jednota-tabor.cz
Marketing Chvosta Pavlína, Ing. 739 632 253
pavlina.chvosta@jednota-tabor.cz 
Sortimentář Zadražilová Lenka 737 285 846 381 406 838 lenka.zadrazilova@jednota-tabor.cz 
Sortimentář Pavlína Jasińska DiS.
722 964 378
pavlina.jasinska@jednota-tabor.cz 
Sortimentář Musilová Ludmila 720 958 890 381 521 019 ludmila.musilova@jednota-tabor.cz 
Sortimentář
Toufarová Marie, DiS. 722 983 652 381 521 019
marie.toufarova@jednota-tabor.cz 
Oblastní vedoucí
Míková Gabriela
725 980 093
gabriela.mikova@jednota-tabor.cz
Oblastní vedoucí Veselá Kateřina
702 277 099 katerina.vesela@jednota-tabor.cz
Střídání a zaučování zaměstnanců
Hlaváčová Zuzana 727 931 053 zuzana.hlavacova@jednota-tabor.cz
Lahůdky Slapy
Vedoucí LV Walzerová Adéla
727 810 968 
adela.walzerova@jednota-tabor.cz
Zástupce vedoucího – technolog výroby Trsková Pavlína 724 883 141
pavlina.trskova@jednota-tabor.cz
Účetní, objednávky Šrůtová Zdeňka 737 285 821 381 278 660
zdena.srutova@jednota-tabor.cz
Záznamník   381 215 105
Velkoobchodní sklad Soběslav
Vedoucí VOS Lovětínská Markéta
725 791 278 381 521 391
marketa.lovetinska@jednota-tabor.cz 
Nákup + zástupce vedoucí VO Prokešová Hana 724 862 968 381 521 046
hana.prokesova@jednota-tabor.cz
Účtárna Malá Kateřina 381 521 326 katerina.mala@jednota-tabor.cz 
Reklamace Sumerauerová Pavla
737 285 818 381 522 014 pavla.sumerauerova@jednota-tabor.cz 
Nákup Mašková Monika 725 791 276 381 521 390 monika.maskova@jednota-tabor.cz
Nákup Czuczorová Eva 725 791 276 381 215 461
eva.czuczorova@jednota-tabor.cz 
Objednávky Hartlová Dana
739 632 249 381 521 086
dana.hartlova@jednota-tabor.cz 
Expedice 739 632 248
Správa IT
Správce IT Kotlář Jiří, Ing. 602 105 871 jiri.kotlar@jednota-tabor.cz 
Správce IT Podrázský Luboš 725 802 653 lubos.podrazsky@jednota-tabor.cz
Technický odbor
Vedoucí technického odboru
Kupka Jaroslav
725 802 652
jaroslav.kupka@jednota-tabor.cz 
Referent dopravy Kupková Lenka 702 176 206
lenka.kupkova@jednota-tabor.cz 
Vedoucí domovního hospodářství a investic
Novák Jiří
602 155 899
jiri.novak@jednota-tabor.cz 
Referent technického oddělení
Křivánková Iva
381 406 822 iva.krivankova@jednota-tabor.cz
Centrální e-mailové adresy
Jednota  jednota@jednota-tabor.cz
Sekretariát předsedy
sekretariat@jednota-tabor.cz
Připomínky pripominky@jednota-tabor.cz
Správce počítačových sítí informatik@jednota-tabor.cz
Ekonomický odbor ekonomicke@jednota-tabor.cz
Technický odbor technicke@jednota-tabor.cz
Personální oddělení personalni@jednota-tabor.cz
Likvidace faktur likvidace.faktur@jednota-tabor.cz
Velkoobchodní sklad Soběslav vos@jednota-tabor.cz
Doprava doprava@jednota-tabor.cz
Lahůdky Slapy vyrobna@jednota-tabor.cz

Tradiční a kvalitní lahůdky

z vlastní výrobny k dostání v našich prodejnách