Kontakty

Jednota, obchodní družstvo Tábor
Budějovická 1413
390 02  Tábor
IČ: 00031925
DIČ: CZ00031925
Telefon: 381 406 811
E-mail: sekretariat@jednota-tabor.cz

Funkce Jméno Telefon                    E-mail
Útvar předsedy
Předseda představenstva
Sechovec Vít, Ing. 381 406 826 predseda@jednota-tabor.cz  vit.sechovec@jednota-tabor.cz
Sekretariát předsedy představenstva
Lutovská Jana 381 406 827 jana.lutovska@jednota-tabor.cz
Personálně mzdové oddělení
Vedoucí personálního oddělení a ekonomiky práce Přívozníková Štěpánka, Ing. 381 406 837 stepanka.privoznikova@jednota-tabor.cz 
Vedoucí mzdové účtárny Samcová Markéta 381 406 821 marketa.samcova@jednota-tabor.cz 
Mzdová účtárna Sosnová Jana 381 406 812 jana.sosnova@jednota-tabor.cz
Členské vztahy Čepcová Stanislava 381 406 831 stanislava.cepcova@jednota-tabor.cz 
Ekonomický odbor
Vedoucí ekonomického odboru Buřič Vladimír 381 406 833 vladimir.buric@jednota-tabor.cz 
Vedoucí informační soustavy Dvořáková Miloslava 381 406 829 miloslava.dvorakova@jednota-tabor.cz 
Finanční účtárna, evidence majetku Košťáková Irena 381 406 823 irena.kostakova@jednota-tabor.cz 
Bankovní a pokladní operace Šimková Martina   381 406 815 martina.simkova@jednota-tabor.cz 
Pokladní Kajdová Kateřina 381 406 841 katerina.kajdova@jednota-tabor.cz 
Provozní účtárna prodejen Hošková Jana 381 406 820 jana.hoskova@jednota-tabor.cz 
Likvidace faktur Blažková Eva 381 406 818 eva.blazkova@jednota-tabor.cz 
Likvidace faktur Kyptová Naděžda 381 406 840 nadezda.kyptova@jednota-tabor.cz 
Inventury Jiránková Hana 381 406 843 hana.jirankova@jednota-tabor.cz 
Obchodně provozní odbor
Vedoucí obchodně-provozního odboru Primus Pavel, Bc. 602 474 249 pavel.primus@jednota-tabor.cz
Vedoucí provozního oddělení Kovářová Veronika 381 406 817 veronika.kovarova@jednota-tabor.cz
Vedoucí obchodního oddělení a marketingu Bílková Iva 381 406 816 iva.bilkova@jednota-tabor.cz
Marketing Chvosta Pavlína, Ing. 381 406 832 pavlina.chvosta@jednota-tabor.cz 
Sortimentář Zadražilová Lenka 381 406 838 lenka.zadrazilova@jednota-tabor.cz 
Sortimentář Andrášová Jana 381 521 225 jana.andrasova@jednota-tabor.cz 
Sortimentář Musilová Ludmila 381 521 019 ludmila.musilova@jednota-tabor.cz 
Sortimentář
Toufarová Marie, DiS. 381 521 019
marie.toufarova@jednota-tabor.cz 
Oblastní vedoucí Holíková Marcela 727 931 053 marcela.holikova@jednota-tabor.cz
Oblastní vedoucí Šulcová Lenka 702 277 009 lenka.sulcova@jednota-tabor.cz
Oblastní vedoucí
Buchcarová Olga
725 980 093
olga.buchcarova@jednota-tabor.cz
Lahůdky Slapy
Vedoucí LV Schläferová Jaroslava 381 215 104 jaroslava.schlaferova@jednota-tabor.cz
Zástupce vedoucího – technolog výroby Trsková Pavlína 381 215 103 pavlina.trskova@jednota-tabor.cz
Účetní, objednávky Šrůtová Zdeňka 381 278 660 381 278 271 zdena.srutova@jednota-tabor.cz
Záznamník   381 215 105
Velkoobchodní sklad Soběslav
Vedoucí VOS Malá Marketa
381 521 391 marketa.mala@jednota-tabor.cz 
Účtárna Malá Kateřina 381 521 326 katerina.mala@jednota-tabor.cz 
Reklamace Prokešová Hana 381 521 046 hana.prokesova@jednota-tabor.cz 
Nákup Mašková Monika 381 521 390 monika.maskova@jednota-tabor.cz
Nákup Hartlová Dana 381 521 086
dana.hartlova@jednota-tabor.cz 
Nákup, objednávky čerstvé drůbeže, masa Kotalíková Andrea 381 522 014 andrea.kotalikova@jednota-tabor.cz 
Objednávky Czuczorová Eva 381 215 461
eva.czuczorova@jednota-tabor.cz 
Expedice 739 632 248
Vrátnice 381 521 069
Správa IT
Správce IT Kotlář Jiří, Ing. 602 105 871 jiri.kotlar@jednota-tabor.cz 
Správce IT Podrázský Luboš 725 802 653 lubos.podrazsky@jednota-tabor.cz
Technický odbor
Vedoucí technického odboru
Kupka Jaroslav
381 406 824
jaroslav.kupka@jednota-tabor.cz 
Referent dopravy Kupková Lenka 381 253 584 lenka.kupkova@jednota-tabor.cz 
Vedoucí domovního hospodářství a investic
Novák Jiří
381 406 828 jiri.novak@jednota-tabor.cz 
Centrální e-mailové adresy
Jednota  jednota@jednota-tabor.cz
Sekretariát předsedy
sekretariat@jednota-tabor.cz
Připomínky pripominky@jednota-tabor.cz
Správce počítačových sítí informatik@jednota-tabor.cz
Obchodně – provozní odbor obchodni@jednota-tabor.cz
Ekonomický odbor ekonomicke@jednota-tabor.cz
Technický odbor technicke@jednota-tabor.cz
Personální oddělení personalni@jednota-tabor.cz
Propagační oddělení propagacni@jednota-tabor.cz
Likvidace faktur likvidace.faktur@jednota-tabor.cz
Velkoobchodní sklad Soběslav vos@jednota-tabor.cz
Doprava doprava@jednota-tabor.cz
Lahůdky Slapy vyrobna@jednota-tabor.cz

Tradiční a kvalitní lahůdky

z vlastní výrobny k dostání v našich prodejnách