Historie družstva

Vznik družstevního hnutí na Táborsku spadá do roku 1910, kdy bylo 1. listopadu založeno Konsumní, výrobní a stavební družstvo v Táboře. V prvním roce své činnosti mělo 206 členů a od družstva Dělnický dům získalo darem pro svou činnost 5000 rakouských korun. Další významnou etapu v období mezi světovými válkami představuje sloučení Konzumního, výrobního a stavebního družstva v Táboře s Dělnickým konzumním a výrobním družstvem Rovnost v Českých Budějovicích a v roce 1941 další sloučení, tentokrát Konzumního družstva železničních zaměstnanců v Táboře s Železničním a nákupním družstvem v Praze – Nuslích.

Následovalo pozastavení činnosti družstva v období 2. světové války, pak založení „novodobého družstva“ v roce 1949, rozdělení oblastního družstva na malá okresní, předání družstevních výrob státu v padesátých letech, reorganizace státní správy a v 90. letech 20. století pak demokratizační proces. Nejrozsáhlejší obchodní síť družstvo provozovalo do roku 1989, a to 250 prodejen s různým sortimentem a 140 pohostinských provozoven. V roce 1992 družstvo prošlo obdobím tzv. právní transformace, v rámci které došlo k  majetkovému vypořádání se státem a členy družstva.

Období právní transformace bylo zakončeno dne 27.11.1992 zápisem nových stanov a nového názvu družstva „Jednota, obchodní družstvo Tábor“ do obchodního rejstříku. Souběžně s právní transformací se začalo pracovat i na transformaci ekonomické, která zahrnovala především přizpůsobení podnikatelských aktivit družstva novým tržním podmínkám.

Výrobna lahůdek ve Slapech u Tábora, která vystupuje pod názvem Lahůdky Slapy, byla po sloučení výroby masa ve Slapech a výrobny studené kuchyně v Sezimově Ústí rekonstruována v roce 1992.
Zásadní přestavbou a modernizací pak prošla v roce 2003 a poslední úprava se uskutečnila v roce 2014, kdy byl přistaven sklad surovin a polotovarů. Výrobní program se soustřeďuje především na lahůdky studené kuchyně a rozhodující skupinou výrobků jsou saláty, z nichž opravdovým pojmem je jemný vlašský salát speciál. Výrobna dodává kvalitní a chutné lahůdky nejen do sítě prodejen družstva, ale i velké řadě soukromníků.

Začátkem roku 1992 družstvo otevřelo vlastní velkoobchodní sklad potravin v Soběslavi, který se orientoval především na zásobování vlastní obchodní sítě, ale zásoboval i řadu soukromých odběratelů. Začátkem roku 2005 proběhla v krátké době přestavba na moderní sklad chlazeného zboží, který začal od 1.3.2005 zásobovat nejen prodejny táborského družstva, ale i prodejny sousedních družstev Jindřichův Hradec a Kamenice nad Lipou, dále pak i Milevsko – od 1.2.2006. Po stabilizaci provozu velkoobchodu chlazeného zboží  a jeho další úspěšné činnosti byl v roce 2009 během 6 měsíců vybudován i sklad mraženého zboží. Rozvoz mraženého zboží byl od jara 2011 rozšířen  i na prodejny Jednoty Kaplice.

Jednota, obchodní družstvo Tábor  disponuje sítí 48 prodejen v rámci okresu Tábor. Do supermarketové linie řetězce COOP Terno je zařazena 1 prodejna, do COOP TIP 11 prodejen a 13 do obchodního řetězce COOP TUTY. Ostatních 23 prodejen je v nezařazené části obchodní sítě COOP JEDNOTA.

Pokud Vás zajímá podrobná historie družstva, tak si přečtěte Historie Jednoty Tábor.

Historie spotřebních družstev

Historie družstevnictví se datuje od roku 1844, kdy bylo v anglickém Rochdale založeno první družstvo, Rochdalské družstvo spravedlivých průkopníků. Český lid poznal prospěšnost a význam družstevních myšlenek, krátce poté, kdy v roce 1847 vznikl Pražský potravní a spořitelní spolek. Družstevní organizace za tu dobu prošly různými politickými i společenskými změnami. Družstva jsou dnes v České republice opět nedílnou součástí demokratické společnosti.

Mezinárodní družstevní principy

Tradiční a kvalitní lahůdky

z vlastní výrobny k dostání v našich prodejnách