Historie družstva

Vznik družstevního hnutí na Táborsku spadá do roku 1910, kdy bylo 1. listopadu založeno Konsumní, výrobní a stavební družstvo v Táboře. V prvním roce své činnosti mělo 206 členů a od družstva Dělnický dům získalo darem pro svou činnost 5000 rakouských korun. Další významnou etapu v období mezi světovými válkami představuje sloučení Konzumního, výrobního a stavebního družstva v Táboře s Dělnickým konzumním a výrobním družstvem Rovnost v Českých Budějovicích a v roce 1941 další sloučení, tentokrát Konzumního družstva železničních zaměstnanců v Táboře s Železničním a nákupním družstvem v Praze – Nuslích.

Následovalo pozastavení činnosti družstva v období 2. světové války, pak založení „novodobého družstva“ v roce 1949, rozdělení oblastního družstva na malá okresní, předání družstevních výrob státu v padesátých letech, reorganizace státní správy a v 90. letech 20. století pak demokratizační proces. Nejrozsáhlejší obchodní síť družstvo provozovalo do roku 1989, a to 250 prodejen s různým sortimentem a 140 pohostinských provozoven. V roce 1992 družstvo prošlo obdobím tzv. právní transformace, v rámci které došlo k  majetkovému vypořádání se státem a členy družstva.

Období právní transformace bylo zakončeno dne 27.11.1992 zápisem nových stanov a nového názvu družstva „Jednota, obchodní družstvo Tábor“ do obchodního rejstříku. Souběžně s právní transformací se začalo pracovat i na transformaci ekonomické, která zahrnovala především přizpůsobení podnikatelských aktivit družstva novým tržním podmínkám.

Výrobna lahůdek ve Slapech u Tábora, která vystupuje pod názvem Lahůdky Slapy, byla po sloučení výroby masa ve Slapech a výrobny studené kuchyně v Sezimově Ústí rekonstruována v roce 1992.
Zásadní přestavbou a modernizací pak prošla v roce 2003 a poslední úprava se uskutečnila v roce 2014, kdy byl přistaven sklad surovin a polotovarů. Výrobní program se soustřeďuje především na lahůdky studené kuchyně a rozhodující skupinou výrobků jsou saláty, z nichž opravdovým pojmem je jemný vlašský salát speciál. Výrobna dodává kvalitní a chutné lahůdky nejen do sítě prodejen družstva, ale i velké řadě soukromníků.

Začátkem roku 1992 družstvo otevřelo vlastní velkoobchodní sklad potravin v Soběslavi, který se orientoval především na zásobování vlastní obchodní sítě, ale zásoboval i řadu soukromých odběratelů. Začátkem roku 2005 proběhla v krátké době přestavba na moderní sklad chlazeného zboží, který začal od 1.3.2005 zásobovat nejen prodejny táborského družstva, ale i prodejny sousedních družstev Jindřichův Hradec a Kamenice nad Lipou, dále pak i Milevsko – od 1.2.2006. Po stabilizaci provozu velkoobchodu chlazeného zboží  a jeho další úspěšné činnosti byl v roce 2009 během 6 měsíců vybudován i sklad mraženého zboží. Rozvoz mraženého zboží byl od jara 2011 rozšířen  i na prodejny Jednoty Kaplice.

Jednota, obchodní družstvo Tábor dále disponuje sítí 49 prodejen v rámci okresu Tábor. Do supermarketové linie řetězce COOP TIP je zařazeno 13 prodejen a 14 do obchodního řetězce COOP TUTY. V nezařazené části obchodní sítě COOP JEDNOTA je 22 prodejen.

Pokud Vás zajímá podrobná historie družstva, tak si přečtěte Historie Jednoty Tábor.

Historie spotřebních družstev

Historie družstevnictví se datuje od roku 1844, kdy bylo v anglickém Rochdale založeno první družstvo, Rochdalské družstvo spravedlivých průkopníků. Český lid poznal prospěšnost a význam družstevních myšlenek, krátce poté, kdy v roce 1847 vznikl Pražský potravní a spořitelní spolek. Družstevní organizace za tu dobu prošly různými politickými i společenskými změnami. Družstva jsou dnes v České republice opět nedílnou součástí demokratické společnosti.

Mezinárodní družstevní principy

Tradiční a kvalitní lahůdky

z vlastní výrobny k dostání v našich prodejnách